120/2020. (X. 27.) Kgy határozat

120/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Közterület elnevezése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

12. NAPIRENDI PONT

Közterület elnevezése

120/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Aranypart II. mellett, a Zólyom utca és a Mosoni-Duna között, a győri 10670 helyrajzi számú elbontott elsőrendű árvízvédelmi töltés helyén megvalósult aszfalt burkolatú, 530 m hosszú gyalogos és kerékpáros vegyes forgalmú sétányt Deák Ferenc sétány elnevezéssel látja el.

A Közgyűlés a győri 15000/35 hrsz.-ú kivett közutat, a 0318/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat, és a 0315/7 hrsz.-ú kivett közutat Abdai út elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Főépítészi Osztály

Népjóléti Osztály

Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.