122/2020. (X. 27.) Kgy határozat

122/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

14. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

122/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

39/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

40/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

41/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

43/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

49/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

50/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

51/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

52/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

53/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

54/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

59/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

60/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

10/2020. (IX. 14.) KÖBI HATÁROZATA

Pénzügyi Bizottság

35/2020. (IX. 16.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

376/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

377/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

18/2020. (IX.17.) VSTRB HATÁROZATA

22/2020. (IX. 25.) VSTRB HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.