123/2020. (X. 27.) Kgy határozat

123/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése (Győr belterület 7494 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

15. NAPIRENDI PONT

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése (Győr belterület 7494 hrsz.)

123/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Unicentrál-Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.) 1/1 arányú tulajdonát képező Győr Belterület 7494 hrsz.-ú, 1358 m2 területű, kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, természetben a Győr, Radó-sziget, Radó tér 2. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez – a tulajdoni lapon bejegyzett terheken kívül per, teher és igénymenetesen – 135.000.000- Ft +áfa (azaz egyszázharmincötmillió forint+áfa) vételáron a „308131 Év során polgármesteri hatáskörben felhasználható keret” kiadási tervezési alapegység terhére. A vételár magába foglalja az ingatlan építészeti-műszaki teveinek szerző jogát is.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2020. december 31.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.