125/2020. (X. 27.) Kgy határozat

125/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Ingatlanfedezet

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

17. NAPIRENDI PONT

Ingatlanfedezet

125/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Batthyány tér 3. „felülvizsgálat alatt” felvett 6592 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 éves futamidejű, 500.000.000,- Ft (azaz: ötszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret biztosítékául való nyújtásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.