126/2020. (X. 27.) Kgy határozat

126/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatása a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

18. NAPIRENDI PONT

Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatása a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

126/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Nof HaGalil városát a segélyalapján keresztül 3.000.000,- forinttal támogatja a tűz okozta pusztítás által sújtott város és a nélkülöző családok megsegítése érdekében.

2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt pénzügyi feladat teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít a 2020. évi költségvetésben elfogadásra kerülő „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” megnevezésű kiadási jogcím terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átutalással történő átadására Nof HaGalil részére pénzeszközátadási megállapodás megkötése és elszámolási kötelezettség nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.