127/2020. (X. 27.) Kgy határozat

127/2020. (X. 27.) Kgy határozat

A Városrendészet Győr alapító okiratának módosítása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

19. NAPIRENDI PONT

A Városrendészet Győr alapító okiratának módosítása

127/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Városrendészet Győr alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Városrendészet Győr módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, dokumentumok aláírására és kiadására.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.