0611/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0611/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képezi:

- a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. 1. ajtó szám alatti, forgalomképes vagyon körébe tartozó, 18,0 m2 nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, melynek nyilvántartási értéke: bruttó 159.000,- Ft,

- valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. 1. ajtó szám alatti, forgalomképes vagyon körébe tartozó 59,0 m2 nagyságú, fodrászüzlet megnevezésű ingatlan, melynek nyilvántartási értéke: bruttó 228.000,- Ft.

Az ingatlanok működtetését a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10.) látja el.

A Győr, Déry Tibor utca 8. 1. ajtó szám alatti helyiség jelenleg üres, míg a Győr, Köztelek utca 6. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének csereelhelyezése a Vagyongazdálkodási Főosztálynál folyamatban van.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 74/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozatával döntött a Győri Önkormányzati Rendészet jogutódjaként a Városrendészet Győr (székhelye: Győr, Kálvária u. 4-10., a továbbiakban: Rendészet) elnevezésű költségvetési szerv létrehozásáról. A Rendészet a közterület felügyeleten túlmutató, önkormányzati rendészeti szerv, melynek alkalmazásában különböző rendészeti feladatokat ellátó személyek állnak. Létrehozásával tovább bővültek a közterület-felügyelők rendészeti jogosultságai, így a jövőben hatékonyabb lehet a rendészeti feladatellátás.

A Rendészet, mint az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó rendészeti szervezet, kérte a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. szám alatti és a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. szám alatti üzlethelyiségek működtetésbe adását.

A működtetésbe adást a Rendészet tevékenységi körének bővülésével indokolta. Megalakulásukkal tevékenységi körük új feladatokkal bővült, melyek 0-24 órában lefedik az egész város területét. A gyors reagálási idő miatt szükségük van az eredeti – Győr, Kálvária u. 4-10. szám alatti – székhelyükön kívül a Győr, Déry Tibor utca 8. és a Győr, Köztelek utca 6. szám alatti ingatlanokra, melyek használata lehetővé teszi, hogy tevékenységüket, feladatukat a város teljes területén hatékonyan lássák el.

A Rendészet a közterületek rendjének és tisztaságának fenntartása és biztosítása, a jogszabálysértések és jogsértések megelőzése és felderítése és az önkormányzati vagyon védelme érdekében az Önkormányzat által alapított rendészeti szerv, ezért javasoljuk a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. szám alatti és a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. szám alatti üzlethelyiségek Városrendészet Győr számára, 2020. november 01. napjától történő működtetésbe adását, melyről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Közgyűlés jogosult dönteni.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. 1. ajtó szám alatti 18,0 m² nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. 1. ajtó szám alatti 59,0 m2 nagyságú, fodrászüzlet megnevezésű ingatlan, 2020. november 01. napjától a Városrendészet Győr működtetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 2858/5/A/40 hrsz.-ú, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú ingatlanokat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. működtetéséből kivonja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Győr, 2020. október 14.

Borsi Róbert

elnök

Előterjesztő: Borsi Róbert elnök

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.