0612/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0612/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat közterület elnevezésére

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat közterület elnevezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A Széchenyi István Egyetem kezdeményezte a jogi karának helyet adó Áldozat utcai épülete mögött, az Aranypart II. mellett, a Zólyom utca és a Mosoni-Duna között, az ingatlan-nyilvántartásban a győri 10670 hrsz-ú területen húzódó elsőrendű árvízvédelmi töltés elbontott helyén megvalósult aszfalt burkolatú, 530 m hosszú gyalogos és kerékpáros vegyes forgalmú sétány Deák Ferencről elnevezését. A javaslattal egyetértve a vízparti sétához és kerékpározáshoz lehetőséget nyújtó és a Mosoni-Dunát, az Egyetemet és Révfalu városrészt összekötő sétánynak javasolom Deák Ferenc sétányként elnevezését. (1. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Aranypart II. mellett, a Zólyom utca és a Mosoni-Duna között, a győri 10670 helyrajzi számú elbontott elsőrendű árvízvédelmi töltés helyén megvalósult aszfalt burkolatú, 530 m hosszú gyalogos és kerékpáros vegyes forgalmú sétányt Deák Ferenc sétány elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2020. november 26.

Győr, 2020. október 26.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.