0614/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0614/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a bizottságok, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

39/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2020. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

40/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2020. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

41/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2020. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

43/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2020. I. féléves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

49/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága jóváhagyja a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-én tartandó ülésén az előterjesztéssel azonos tartalommal elfogadandó szabályozási vonal korrekció esetén a kisajátítási változási vázrajzok és területkimutatások alapján a tulajdonosi joggyakorló felé a győri 10167/1 hrsz.-ú ingatlanból 5218 m2 területtel kialakuló győri 10167/3 hrsz.-ú ingatlanra nettó 18.690.000,- Ft, a győri 10167/2 ingatlanból 1260 m2 területtel kialakuló győri 10167/5 hrsz.-ú ingatlanra nettó 8.650.000,- Ft, a győri 0354/30 hrsz.-ú ingatlanból 2484 m2 területtel kialakuló győri 0354/55 hrsz.-ú ingatlanra nettó 4.500.000,- Ft összegű – valamint a vételárakhoz esetlegesen kapcsolódó általános forgalmi adóra is kiterjedő – vételi ajánlat előterjesztését, kisajátítást pótló adásvételi szerződés megkötését, illetve annak hiányában kisajátítási eljárás megindítását.

2. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a szerződés esetleges módosításait is.

50/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 40029/2 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben

Győr, Vonal úttól északra fekvő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, mindösszesen 3781 m2 alapterületű ingatlanra M. R., mint tulajdonjog-eladó, továbbá CS. L.-né, mint haszonélvezeti jog eladó, valamint L. ZS. F., mint vevő között Győrött, 2020. július 24. napján bruttó 18.905.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 46135/2017. 06. 22. (eredeti határozat száma: 33344/2006.02.08.) szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

51/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 7091/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/3 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 70,91 m2 a hozzá tartozó terasz 7,14 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint a K.-né H. ZS. és K. T. mint megrendelők/vevők között mindösszesen bruttó 32.878.000,- Ft vételáron Győrött, 2020. március 20. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

52/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 6205/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/8 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 62,05 m2 a hozzá tartozó erkély 6,6 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint Dr. I. CS. K., mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 28.900.500,- Ft vételáron Győrött, 2020. június 26. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

53/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 6269/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/16 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 62,69 m2 a hozzá tartozó erkély 7,17 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint R. A. és R.-né K. A., mint megrendelők/vevők között mindösszesen bruttó 29.839.595,- Ft vételáron Győrött, 2020. június 26. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

54/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 6269/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/14 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 62,69 m2 a hozzá tartozó erkély 7,17 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint H. Á. és H. V., mint megrendelők/vevők között mindösszesen bruttó 29.951.675,- Ft vételáron Győrött, 2020. július 29. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

59/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 6205/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/2 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 62,05 m2 a hozzá tartozó erkély 6,6 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft mint kivitelező/eladó, valamint L. V., mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 29.708.500,- Ft vételáron Győrött, 2020. augusztus 18. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

60/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a és a 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 7118/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/1 hrsz.-ú lakásingatlanra (a lakás 71,18 m2, a hozzá tartozó erkély 6,8 m2 alapterületű) és a közös tulajdonú részből a lakásingatlanra eső eszmei hányadrészre, valamint a győri 11612 hrsz.-ú ingatlan 161/220919-ed tulajdoni részilletőségre, és a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/46 hrsz.-ú, 1,61 m2 alapterületű tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre és a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre, a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint L. Z. és L. T. L., mint megrendelők/vevők között, mindösszesen bruttó 35.091.000,- Ft vételáron Győrött, 2020. augusztus 31. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 33340/2006.02.08. szám alatt korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

10/2020. (IX. 14.) KÖBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága a 2020. II. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

Pénzügyi Bizottság

35/2020. (IX. 16.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a GYŐR-SZOL Zrt.-nek a D-TEXT 2002 Kft.-vel szemben előírt, 6.398.533-, Ft összegű behajthatatlan követelését elengedi és hozzájárul a követelésnek az Önkormányzat könyvviteli nyilvántartásaiból való kivezetéséhez.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

376/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előtakarékossággal meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

377/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakáspályázat kiírását a melléklet szerint elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

18/2020. (IX. 17.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről a TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-065, SZTM 2019-084, SZTM 2020-007, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-021, SZTM 2020-024 és az SZTM 2019-027 számú módosítások” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

22/2020. (IX. 25.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről a TSZTM 2020-023, SZTM 2020-023 számú módosítás” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2020. október 19.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

39/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

40/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

41/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

43/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

49/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

50/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

51/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

52/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

53/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

54/2020. (IX. 16.) GATUBI HATÁROZATA

59/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

60/2020. (IX. 28.) GATUBI HATÁROZATA

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

10/2020. (IX. 14.) KÖBI HATÁROZATA

Pénzügyi Bizottság

35/2020. (IX. 16.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

376/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

377/2020. (IX. 14.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

18/2020. (IX.17.) VSTRB HATÁROZATA

22/2020. (IX. 25.) VSTRB HATÁROZATA

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.