0615/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0615/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (Győr belterület 7494 hrsz.)

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (Győr belterület 7494 hrsz.)

Tisztelt Közgyűlés!

Az Unicentrál-Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.), (a továbbiakban Kft.) 1/1 arányú tulajdonát képezi a Győr Belterület 7494 hrsz-ú, 1358 m2 területű, kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, természetben a Győr, Radó-sziget, Radó tér 2. szám alatt elhelyezkedő ingatlan (közismert nevén volt Spartacus csónakház).

A közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint az ingatlan a tulajdoni lap I.3. pontja szerint műemlék jellegű, I.5. pontja szerint nagyvízi mederben helyezkedik el. Az ingatlant terheli a tulajdoni lapon III.1. sorszám alatt bejegyzett építési magassági korlátozás 25 m a Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság Budapest javára, valamint vezetékjog (Engedély száma: VFGY-4474/2013. a vázrajon megjelölt nagyságú területre) az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) javára.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) településfejlesztési és városrendezési célból meg kívánja szerezni – a tulajdoni lapon feltüntetett terheken kívül, per, teher és igénymenetesen – az ingatlan tulajdonjogát az ingatlanforgalmi értékbecsléssel összhangban álló 135.000.000,- Ft +áfa (azaz egyszázharmincötmillió forint+áfa) összegért. A vételár magába foglalja az ingatlan építészeti-műszaki teveinek szerző jogát, amely az ingatlannal együtt átruházásra kerül az Önkormányzat javára.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése alapján, ha az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztése nem a polgármester feladatkörébe tartozik, és az arra jogosult az előterjesztést a közgyűlési munkatervben előirányzott, jogszabályban vagy közgyűlési döntésben meghatározott időpontig vagy egyébként a döntés meghozatalához szükséges közgyűlési ülés meghívója kiküldésének időpontjáig nem teszi meg, a polgármester – kivéve, ha magasabb szintű jogszabály az előterjesztés megtételére valamely személyt vagy szervet kizárólagosan jogosít fel – jogosult az előterjesztés megtételére. A vagyon önkormányzat javára történő megszerzéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a szerzéshez szükséges forrás megjelölésével.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Unicentrál-Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.) 1/1 arányú tulajdonát képező Győr Belterület 7494 hrsz-ú, 1358 m2 területű, kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, természetben a Győr, Radó-sziget, Radó tér 2. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez – a tulajdoni lapon bejegyzett terheken kívül per, teher és igénymenetesen – 135.000.000- Ft +áfa (azaz egyszázharmincötmillió forint+áfa) vételáron a „308131 Év során polgármesteri hatáskörben felhasználható keret” kiadási tervezési alapegység terhére. A vételár magába foglalja az ingatlan építészeti-műszaki teveinek szerző jogát is.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2020. december 31.

Győr, 2020. október 27.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.