0617/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0617/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez biztosíték adására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez biztosíték adására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában áll a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Gg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. földszint 4., a továbbiakban: Kft.).

Az Önkormányzat Közgyűlése a 106/2020. (IX. 29.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Kft. 3 éves futamidejű, 500.000.000,- Ft (azaz: ötszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötését, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó 5 éves futamidejű 300.000.000,- Ft (azaz: háromszázmillió forint) összegű beruházási hitelfelvételét.

A hitelfelvételhez biztosítok bemutatása szükséges. A Kft. jelenleg nem rendelkezik elegendő ingó- és ingatlan értékkel, ezért a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez szükséges jelzálogjog fedezetet a tulajdonos Önkormányzat biztosítja.

A fedezet a Győr, Batthyány tér 3. „felülvizsgálat alatt” felvett 6592 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ingatlan megterheléséről és annak feltételeiről a Közgyűlés jogosult dönteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Batthyány tér 3. „felülvizsgálat alatt” felvett 6592 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 éves futamidejű, 500.000.000,- Ft (azaz: ötszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret biztosítékául való nyújtásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. október 26.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Koronika Tamás GYHG Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.