0618/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0618/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatására a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatására a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

Tisztelt Közgyűlés!

Győrnek 1993 májusa óta áll fenn testvérvárosi kapcsolata, Nof HaGalil városával, ahol mintegy 42 ezer ember él.

Nof HaGalilben a koronavírus-világjárvány okozta válságot tovább nehezíti, hogy 2020. október 9-én az extrém hőség következtében hatalmas tűz ütött ki, mely a város történelmének legnagyobb tűzkárához, városlakók azonnali evakuálásához és átmeneti elhelyezésének problémájához vezetett. A nélkülöző családok szükségleteinek biztosítása és a tűz által okozott károk kiküszöbölése érdekében Nof HaGalil városa azonnali segélyalapot hozott létre. Tekintettel arra, hogy a városnak nincs elég pénzügyi forrása a károk enyhítéséhez, ezért Nof HaGalil adományokat gyűjt a sürgős és azonnali kiadások fedezéséhez.

Ronen Plot polgármester telefonos megkeresése szerint Nof HaGalil Győrt, mint testvérvárosát jelentős partnernek tekinti, amely adományával segíthet Nof HaGalilnek a város rehabilitálásában, fák, utcai bútorok vásárlásában, az érintett lakosok részére alapvető termékek beszerzésében.

Szolidaritásból szükséges, hogy a fentiek alapján az Önkormányzat segítséget nyújtson a feladat megoldásában, főleg, ha hivatalos kapcsolatban is áll a segítségre szorulóval. Mintegy 3 millió forint olyan összegnek tekinthető, amely felhasználásával Nof HaGalil városa a tűz okozta károk egy részét érdemben orvosolni tudja.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 60. § (7) bekezdés c) pontjának alkalmazásával a bizottsági véleményezés mellőzésre került, tekintettel arra, hogy a Közgyűlés ülését megelőzően erre már nem volt lehetőség.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Közgyűlés a következő határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Nof HaGalil városát a segélyalapján keresztül 3.000.000,- forinttal támogatja a tűz okozta pusztítás által sújtott város és a nélkülöző családok megsegítése érdekében.

2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt pénzügyi feladat teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít a 2020. évi költségvetésben elfogadásra kerülő „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” megnevezésű kiadási jogcím terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átutalással történő átadására Nof HaGalil részére pénzeszközátadási megállapodás megkötése és elszámolási kötelezettség nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2020. október 26.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.