258/2008. (VII. 03.) Kgy határozat

258/2008. (VII. 03.) Kgy határozat

Győr kártyaprogram elindítása és a Győr Városi Kártya bevezetése

K i v o n a t a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. július 3-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

III/15. NAPIRENDI PONT:

GYŐR KÁRTYAPROGRAM ELINDÍTÁSA ÉS A GYŐR VÁROSI KÁRTYA BEVEZETÉSE

258/2008. (VII.03.) Kgy. sz.

H A T Á R O Z A T

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Győr Kártyaprogram elindításával, és a Győr Kártya bevezetésével.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben leírt kötelezettségeket és feladatokat tartalmazó szerződés aláírására.

Határidő: 1.) szerződéskötésre: 2008. Július 15.

2.) kártya program elindítása: a szerződés aláírásától számított 60 nap

Felelős: Borkai Zsolt polgármester

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A kivonat hiteléül:

Kapja:

- Önkormányzati és Szervezési Osztály/Kommunikációs és városmarketing csoport

Kapcsolódó előterjesztés 1222/2008. (VII. 3.) Kgy előterjesztés

Kapcsolódó jegyzőkönyv 12/2008. (VII. 3.) Kgy jegyzőkönyv

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.